Ürünler

Kaskolight

Ekonomik kasko poliçesidir. Yanma ve çalınma riskelerine karşı araç teminat altındadır.

Kaskolay

 • İkame Araç (Rent a car) Teminatı: Kasko sigortası kapsamında meydana gelen bir kaza sonucu hareketsiz kalan veya hasarı ağırlaştırması ihtimali nedeni ile aracın motor gücüyle ve tekerlekleri üzerinde hareket etmesinin sakıncalı görüldüğü kısmi bir hasar durumunda poliçede belirtilen şartlar dahilinde olmak üzere ikame araç hizmeti verilmektedir. Ayrıca ek prim karşılığında daha geniş kapsamlı olan Genişletilmiş İkame Araç teminatı alınabilir.
 • Herhangi bir sigorta şirketinin kasko poliçesindeki hasarsızlık indirimi, Kaskolay Poliçesi'nde de devam eder.
 • Kaskolay risk seçimini iyi yapar. Ekonomik çözümler sunar.
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörist eylemler teminatları Kaskolay Poliçesi'ne dahildir.
 • Anlaşmalı tamirhane sistemi ile, sigortalının bir ödeme yapmasına gerek kalmadan hasarlı araç onarılır.
 • Alo Hasar Hattı sayesinde, araçla ilgili tüm hasar işlemleri kolaylıkla ve şeffaflıkla izlenebilir. Dosyayla ilgili tüm cevapları alabilmek için Alo Hasar Hattı'nın (0216) 428 00 00 no'lu telefonunu aramak yeterlidir. Zaman kaybı yaşanmaz, problemler kolayca çözülür.
 • Kaskolay Yardım teminatı sayesinde, aracın arıza veya hasar durumunda çekilmesi, kurtarılması; arıza, çalınma veya hasar nedeniyle ikamet ve seyahat masraflarının karşılanması; sigortalının hastalanma veya yaralanması durumunda nakli v.s. gibi pek çok hizmetten , teminat limitleri dahilinde yararlanılır. (Bilgi için: (0216) 428 00 00
 • Anlaşmalı cam onarım sistemi ile cam hasarları ücretsiz onarılır. Bu sistem, cam hasarlarının (0216) 428 00 00 no'lu Alo Hasar numarasından ihbarı yapıldıktan sonra devreye girer.
 • Cam Kırılması veya şirketin % 100 rücu hakkı olduğu trafik kaza zaptı ile belgelenen hasarlar ile radyo teyp çalınma hasarları hasarsızlık indirimini etkilemez.
 • "Muafiyetli Kasko" imkanı: Aracın yanması ve çalınması dışında her bir hasar için belli bir muafiyet miktarı uygulanır. Sizlere 5 alternatif muafiyet miktarı sunulmaktadır. Bunlardan biri seçildiğinde ilgili muafiyet seviyesinin getirdiği indirimli fiyat uygulanır.
 • "Kusur Esaslı Kasko" imkanı: Kurallara uyan, iyi bir sürücü iseniz, uygun prim avantajlı Kusur Esaslı Kasko ürünümüzü seçebilirsiniz. Hasar anında sigortalı kusuru % 50'den az ise hasar tümü ile ödenir; %50'ye eşit veya %50'nin üzerinde ise gerçekleşen hasarın sigortalının kusurlu olduğu oran kadar kısmı düşürülerek ödenecek tazminat tesbit edilir. Ayrıca zabıtsız hasarlar için poliçe net priminin yarısına kadar hasar ödenebilir (yılda bir kez).

Kaskolay poliçesi küçük ek primler karşılığında daha da zenginleştirilebilir

 • Hasarsızlığı Koruma Klozu: Kusurlu olunan hallerde dahi meydana gelen hasar, hasarsızlık indiriminizi etkilemez.
 • Ulaşım masraflarını karşılama teminatı: Aracın pertotal olması (tam hasar) ya da çalınıp bulunamaması durumunda araç sigorta bedelinin % 5 ine eşit bir miktar araçsız kalınan süredeki ulaşım masraflarının karşılanması için kasko hasar tazminatıyla birlikte sigortalıya ödenir.
 • Poliçe primi koruma teminatı: Aracın pertotal olması (tam hasar) ya da çalınıp bulunamaması durumunda hasar ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde sigortalı kişi tarafından satınalınacak kullanım tarzı aynı olan aracın şirketimize sigortalanması halinde bir yıllık kasko primi şirketimizce karşılanır.
 • Yeni Değer teminatı: Yeni Değer teminatı alınan hallerde, son model bir araç çalınır veya tam hasar görürse, ödenecek tazminat ikinci el indirimine tabi olmaksızın yeni araç bedeli üzerinden değerlendirilir.
 • Deprem ve sel teminatı: Deprem, sel- su baskını nedeni ile meydana gelen araç zararları da isteğe bağlı olarak % 100 güvence ile teminata dahil edilebilir.
 • Kilit Sistemi Teminatı: Sigortalı aracın anahtarının kaybolması ya da çalınması halinde araç güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan kilit değiştirme masrafları poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir.

Geniş Kapsamlı Ev Sigortası

Karşılaşılabilecek riskleri tek bir poliçe ile kapsayan, büyük avantajlara sahip Geniş Kapsamlı Ev Sigortası.

Geniş Kapsamlı İşyeri Sigortası

Geniş Kapsamlı İşyeri Sigortası ile teminat altına alabileceğiniz riskler şunlardır:

Yangın

İşyerinde ya da yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin, duman ve isin binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar.

Yıldırım

Yangın çıksın ya da çıkmasın,yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar.

İnfilak

Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar.

Dahili su

Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar.

Sel ya da su baskını

Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar.

Fırtına

Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar.

Grev, lokavt, terör

Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar.

Deprem

Deprem nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.

Yer kayması

Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.

Araç çarpması

Her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar.

Duman

Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, sigortalı değere doğrudan verebileceği zararlar.

Kar ağırlığı

Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar.

Cam kırılması

İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.

Enkaz kaldırma

Poliçe kapsamındaki teminatlardan doğabilecek hasarların oluşturduğu enkazın (limitler dahilinde) kaldırılması masrafları.

Komşulara karşı sorumluluk

Yangın, dahili su ve duman hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.

3. Şahıslara karşı sorumluluk

Sigortalının, konutta 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.

Mal sahibine karşı sorumluluk

Bina sigortalıya ait değilse, o işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk.

Hırsızlık

Hırsızlık sonucu çalınan emtea ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.

Kira kaybı

Yangın hasarı nedeniyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, evin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.

Ferdi kaza

Poliçede belirtilen limitler ve kişi sayısı dahilinde, işyerinde çalışanların uğradıkları bir kaza sonucu ölmeleri, kalıcı sakatlıkları sonucu doğabilecek maddi ve manevi zararlar, tedavi giderleri.

Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının veya yakınlarının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya kalıcı sakatlığı söz konusu olduğunda, belirtilen limitler doğrultusunda sigorta bedeli menfaatdarlara veya kanuni hak sahiplerine ödenir.

Yurtdışı Seyahat Sigortası

Seyahat sırasında karşılaşılabilecek sorunları tek bir poliçe ile kapsayan, Yurtdışı Seyahat Sigortası.

Site Sigortası

Kent hayatının yaygın yaşam alanları haline gelen büyük sitelerde karşılaşılabilecek risklere karşı toplu olarak koruma sağlar.

İnşaat Sigortası

İnşaat öncesi, sırasında ve inşaat sonrası bakım sürecinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları temin eder.

Kobi Sigorta Paketi

KOBİ'lere Yönelik Sigorta Paketlerimiz: Gıda Paket, Restaurant Paket, Tekstil Paket, Market Paket, Otomotiv Paket, Kuaför Paket, Mağaza Paket, Kırtasiye Paket, Nalbur Paket, Ofis Paket

İşyerinizin ihtiyacı olan ek teminatları artık tek bir poliçe ile sigortalamanız mümkün. Aşağıdaki Yangın ve Ek Teminatları içeren sigorta paketlerimiz işyeriniz için kapsamlı bir güvence sağlıyor.

- Yangın, yıldırım, infilak

- Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

- Deprem ve yanardağ püskürmesi

- Kar ağırlığı

- Sel ve su baskını

- Yer kayması (Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar hariç)

- Fırtına

- Dahili su

- Duman

- Taşıt çarpması; kara taşıtları, deniz taşıtları ve hava taşıtları

- Enkaz kaldırma masrafları

- İçe çökme

- Elektrik hasarları

- Alternatif İşyeri Masrafları

- İş Durması

- Arızi inşaat işleri nedeniyle oluşabilecek yangın ve ek teminat hasarları

- Yakıt Sızıntısı sonucu oluşabilecek yangın ve infilak hasarları

- Makina kırılması

- Elektronik cihaz

- Kasa yangın - hırsızlık

- Taşınan para

- Emniyeti suistimal

- 3. Şahıs mali sorumluluk

- İşveren mali sorumluluk

- Cam ve ayna kırılması, yatay Camlar (Bedel bildirilmesi halinde ve ilk ateş esası ile verilecektir. Cam kırılmasına karşı sigorta genel şartları ve madde 2 a,b,c,d dahil olarak)

- Hırsızlık

- Dolu

- Kira Kaybı

- Kar Kaybı (Yangın ve ek teminatları sonucunda olabilecek kar kaybı) Aksi belirtilmedikçe tazminat süresi : 12 ay

- Yangın Mali Sorumluluk

Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.

" Kazaen Kırılma

Sigortalı veya personelinin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.

" ürün Sorumluluk

Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen, veya işlenen herhangi bir ticari mal veya ürünün yol açtığı, bu poliçe kapsamında sigorta altına alınan tazminat süresi zarfında sigortalının tesisleri dışında bir yerde meydana gelen ve söz konusu tazminat süresi bitiminin takip eden en geç 1 yıl içerisinde sigortacıya bildirilen hasarlar teminata dahildir.

" Makina Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması

Poliçede teminat verilen makinalarda meydana gelebilecek makina kırılması hasarı sonucu oluşan gıda bozulmaları teminata dahildir.

" Cam Kırılması Nedeni İle Gıda Maddelerinde Meydana Gelebilecek Bozulmalar

Sınai tipi Soğutucu veya buzdolabı gibi makinaların koruyucu,vitrin camlarında meydana gelecek kazaen kırılmalar sonucu soğutucu içindeki emteada kırılan cam parçacıklarından veya ısı kaybından dolayı meydana gelen bozulmalar teminata dahildir..

" Hatalı Ambalajdan Kaynaklanan Bozulmalar

Ambalajlama sırasında yapılan hata sonucu poliçede yazılı risk adresinde depolanan emteada meydana gelen bozulmalar teminata dahildir.

" Gıda Zehirlenmesi

Sigortalı yerde restaurant müşterilerine satılan ya da sunulan her türlü yiyecek ve içecek maddesinin yol açtığı zehirlenmeler sonucunda müşterilerin uğradıkları bedeni zararlar nedeniyle sigortalının mali sorumluluğu teminata dahil edilmiştir

" Vestiyer

Müşteriler tarafından sigortalı yerde devamlı bir sorumlunun gözetiminde bulunan bir vestiyere bırakılan giyim eşyaları sigortalının ve çalışanlarının sorumluluğunu gerektirdiği şekilde teminata dahil edilmiştir.

" çalişanlarin Kaza Sonucu Müşteri Eşyalarina Vereceği Zarar

Sigortalının veya personelinin risk adresinde mesleki faaliyetleri sırasında kaza sonucu müşterilerin eşyalarına vereceği zararlar teminata dahildir.

" Otopark Sorumluluk

Mülkiyeti ve işletmesi sigortalıya ait sigortalı yerde bulunan otoparktaki müşterilere ait araçlara sigortalı veya yanında çalışanların vermiş oldukları hasarlar bunların kanuni sorumluluklarını gerektirdiği şekilde teminata dahildir. Anahtarı sigortalı veya çalışanlarına teslim edilen araçlardan yapılacak hırsızlıklar dışında kalan hırsızlıklar bu teminat kapsamında değildir

" 3.Şahıs Mali Mesuliyet

Sigortalının, işletmede 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.

" Müşteri Servis Aracı Ferdi Kaza Teminatı

İşletmenin servis aracında seyir esnasında oluşabilecek kaza sonucunda müşterilere gelebilecek zararlar ferdi kaza teminatı kapsamında dahil edilmiştir.

Elektronik Cihaz Sigortası

İşletmede bulunan elektronik makine, cihaz ve bilgi işlem sistemlerinden doğabilecek tüm kazalara karşı kişileri ve işi korumak üzere geliştirilmiştir.

Montaj Sigortası

İşletmede kullanılan makinelerin montajı sırasında, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, beklenmedik ve ani bir nedenle meydana gelebilecek maddi zararları kapsar.

Endüstriyel Paket Sigortası

Büyük ölçekli işletmelerin sigorta ihtiyaçları uzman kadromuz tarafından detaylı risk yönetimi yapılarak saptanır.

Makina Kırılması Sigortası

İşletmede bulunan makinelerin beklenmedik olaylar sonucu arızalanması halinde doğan zararları karşılar.

Nakliyat -Emtea Sigortası

Sigortalı malların kara-hava-deniz yolu ile sevk veya naklinde, çarpma, çarpışma, yangın, infilak, yükleme, aktarma, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde teminat altına alır.

3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası

İşyerinde bulunan üçüncü şahısların başına gelebilecek beklenmedik ve ani olaylar nedeniyle, üçüncü şahısların ileri süreceği zarar ve ziyan taleplerini teminat altına alır.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşçilerin, işverence sağlanan taşıtla işyerine getirilip götürülmesi veya iş için başka bir yere gönderilmesi sırasında ya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları ve mesleki hastalıklar sonucu talep edilecek maddi ve manevi tazminatları teminat altına alır.

Asansör Sigortası

Asansör Kazalarında 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası.

Otel Paket Sigortası

Tek bir poliçe ile otellerin karşılaşabilecekleri risklere karşı önlem alınmasını sağlar.

Akaryakıt İstasyonları Sigortası

Akaryakıt istasyonlarına, karşılaşılabilecek tüm risklere karşı önlem alma imkanı sağlar.

Plaza Paket Sigortası

Oto plazalarına bir poliçe dahilinde karşılaşabilecekleri tüm riskleri tek bir poliçe ile teminat altına alma imkanı sağlar.

Doğalgaz Paket Sigortası

Doğalgaz dağıtım ve satış firmalarının iç tesisatı ve kolon tesisatı yapan sertifikalı müteahhit firmalardan talep ettiği zorunlu paket poliçe ile montaj, sorumluluk, makina kırılması ve taahütün yerine getirilmemesini teminat altına alır.

anasayfa bar